InfoERP

InfoERP

Daha kaliteli ürünlerin daha düşük fiyatlar ile üretilmesi artan sert koşullar ile rekabet edilmesinin gerektiği günümüz ortamlarında, Üretim maliyetlerinde yapılacak ufak bir hata ile doğru fiyat oluşturamama, verinin güncelliğini yitirmesi, maliyetin altında ürün satma gibi riskler oluşmaktadır.

Üretimin her aşamasına hakim olma gereği, izlemek, ölçmek analiz etmek ve raporlayabilmek önem arz etmekte ve yüksek deneyimli personelin bu süreçlerde zaman kaybına uğramasına sebep olmaktadır. Tüm bu riskleri ortadan kaldırmak ve verimli üretimde sağ kolunuz olma hedefi için geliştirdiğimiz InfoERP ile tanışmak ve demo çalışması için bizim ile iletişim kurmanız yeterli…

InfoERP, her sektörden işletmelerin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlar. Stok ve sevkiyat yönetimi, satış yönetimi, satınalma süreç yönetimi, planlama ve üretim süreç yönetimi, üretim planlama (MRP), kalite yönetimi, tezgah bakım ve arıza yönetimi, kalıp bakım ve arıza yönetimi ve üretim süreç izlenilebilirliğini sağlamaktadır. Üretim süreçlerini otomatik ve optimize hale getiren InfoERP, personel iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırmaktadır.

InfoERP, otomotiv sektörü başta olmak üzere tüm üretim firmalarında tercih edilebilir. Mikro firmalar, orta ölçekli firmalar ve büyük ölçekli firmaların ihtiyaçlarına uygun altyapı kurgulanarak sistem kurulmaktadır.

Modüller

1. Stok

Mamül, yarı mamül, stok yönetimi ve değeri, fason stok yönetimi ve değeri, depo transfer işlemleri, sevkiyat yönetimi ve bu işlemlere bağlı raporlamaları içermektedir.

Fifo: Üretime verilecek veya satılacak ürünlerin stoklara ilk önce giren ürünlerden stok düşüşü sağlar.
Lot Takibi: Ürünlerinize stok giriş ve çıkışlarında verilen özel numaralar ile takibi sistem içerisinde daha kolay ve izlenebilir olur.
Sayım Girişi: Devir dönemlerinde excel şablonunuz tek tuş ile sisteme aktarılır.
Kanban Takibi: Bu sistem ile size geçilen siparişlerde verilen kartlar ile üretim son operasyonunda kutuladığınız ürünlere koyacağınız kartların eşleştirilmesiyle sevkiyat çıkışı yapar.
Cariye Özel Stok: Her cari kartında bulunan ürün kodu farklı olabilir bunun takibini kolaylaştırır.
Raporlar: Stok hareketlerinden, depo, parti, sevkiyat vb. birçok rapora detaylı ve genel olarak erişebilirsiniz.

2. Satın Alma

İç satınalma, satınalma emirleri, teklif yönetimi, kritik stok yönetimi. Satınalma ve fason malzemelerin dönemsel fiyat takibi ve raporlanmaları içermektedir.

Excel Aktarma: Birçok varyasyonlu excel tasarımlarını sisteme tek tuşla aktarabilirsiniz.
Txt Aktarma: Csv, txt dosyalarını belirtilen formata uygun olmasıyla tek tuşla sisteme aktarabilirsiniz.
Bakiye Raporu: Müşterilerinizin siparişlerinde oluşan bakiyeleri dönemsel olarak görebilirsiniz.
Raporlar: Alım ve satışlardan kalan sipariş miktarı takibi, revizyon takibi vb. birçok rapora detaylı ve genel olarak erişebilirsiniz.

3. Satış ve Pazarlama

Müşteri teklif yönetimi, tekliflerin otomatik olarak siparişe dönüştürülmesi ve oluşan verilerin izlenilebilirliğini sağlamak için raporlamalar içermektedir.

Müşteri sipariş ve sevkiyatların kalan bakiyelerin raporlanması, üretim ve planlama modülüne bağlı olarak izleyebilirsiniz.

Sevkiyatlarda yaşanan uygunsuz, iade gibi senaryoları yönetebilirsiniz. Bu uygunsuzluklara ait DÖF operasyonlarını başlatarak Kalite yönetimi ile entegre bir şekilde çalışabilirsiniz.

4. Üretim ve Planlama

Üretim iş emri oluşturma ve yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, kaba kapasite planlama, iş merkezi ve tezgâh kapasite durumuna göre üretim iş emirlerinin yönlendirilmesi. Operasyon bazında üretim ve stok yönetimi. Tezgâh, kalıp, personel, iş merkezi verimlilik takibi. Parti takibinin yapılması ve izlenebilirlik sistemini içermektedir.

Avantajları;

– Kolayca üretim talimatı verebilirsiniz.
– Planlamanızı tek bir tuşla iş emrine dönüştürebilirsiniz.
– Operasyon süreçlerini takip edebilirsiniz.
– Raporlama ekranlarıyla süreçlerinize birçok farklı açıdan değerlendirebilirsiniz.
– İş Emri Oluşturabilirsiniz: Üretim talimatlarınızda hangi tezgah, kalıp ve operasyonlar da hammadde olarak neler kullanılacak belirleyebilirsiniz.
– İş Emrine Sipariş Bağlama: Müşterilerinizin verdiği siparişleri ister gruplayarak ister kendilerine özel sipariş kayıtlarına entegre edebilirsiniz.
– İş Emri Parçalama: Üretime devam ettiğiniz kayıtlarda gelen son değişikliklere göre üretimi kapatıp yeni iş emri ile devam edebilirsiniz.
– Planlama Süreci: Verilen siparişlere göre üretim ihtiyaçlarınızı çıkarabilir ve siparişlerini verebilirsiniz.
– Son Kontrol: Üretim aşamanız son operasyona gelince kalite kontrolden geçerek ürünü stoklarınıza alabilirsiniz.
– Raporlar: Genel Üretim Raporu, Tezgah, Bekleme, Hata, Personel, Verimlilik, OEE Analizi vb. raporlara genel ve ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz.
– Operasyon Sayım: Devir döneminde operasyonlarınızda bulunan girişlere göre sistem tek tuşla otomatik iş emirlerini açar.
– Fason Takibi: Firma dışında yapılacak operasyonların takibini sağlar.

5. Kalite

Güçlü ve yönetilebilir kalite modülümüz sayesinde satın alınan hammaddeden ürüne dönüşmesine kadar arada geçen tüm sürecin kalite gerekliliklerini karşılıyoruz.

İzlenilebilirlik, satınalma kalite yönetimi, proses kalite yönetimi, iç PPM, dış PPM gibi birçok kalite biriminin yönetimindeki parametrelerini tek bir noktadan yönetebilirsiniz. Kalite içeriğimizdeki bazı başlıklar aşağıdaki gibidir;

– Üretim Uygunsuz / Rework Yönetimi
– Satınalma Uygunsuz Yönetimi
– Satış Uygunsuz Yönetimi
– DÖF Yönetimi
– SPC
– MSA
– FMEA
– Satınalma Performans Raporları
– Müşteri Performans Raporları
– Fason Performans Raporları
– Kalibrasyon Yönetimi
– Döküman Yönetimi

6. Maliyet / Analiz

Malzemelerin standart ve fiili maliyetlerinin hesaplanabilmesi için üretim verilerinin toplanması ve analiz raporlarını içermektedir. Üretilen bir ürünün hammadde, fire, mamül vb. tüm fiyat ve analizlerini raporlayabilirsiniz. 

7. Personel

Personel eğitimleri yönetimi. Personelin üretim bilgilerinin kaydedilmesi, personel verimlilik analizlerinin tutulması ve raporlanması. Personelin izin ve eğitim bilgilerinin raporlamalarını alabilirsiniz.

8. Bakım

Bakım modülünü sistem içerisinde Tezgah ve Kalıp olarak ayrı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Tezgâh bakım planının oluşturulması, yönetimi sağlayabilirsiniz. Tezgâh bakım ve arıza takibini izleyebilir ve oluşan veriler ile raporlamalar alabilirsiniz.,

Kalıpların baskı adetleri takip ederek kalıp revizyonlarının izlenmesi ve raporlanmasını gerçekleştirebilirsiniz. Kayıtlı olan verilere göre sistem uyarı vererek öncesinde sizi bilgilendirebilir.

Ürün Görselleri